Hvordan foregår en hypnosebehandling?

Alle mennesker kan hypnotiseres.
En behandling med hypnose varer typisk et sted mellem 1 til 1 1/2 time.
Behandlingen er delt op i først en kort snak, hvor du fremlægger dit problem, på den måde du opfatter det.
Derefter bliver du hypnotiseret med udgangspunkt i det, du har fortalt.

I hypnosen vil dit underbevidste sind have mulighed for at komme med yderligere informationer, som ikke kom frem under vores snak.
Disse informationer bruges - sammen med det du fortalte, til at finde ud af årsagen -sammenhængen i det, du gerne vil have løst, hypnoanalyse delen.
Herefter arbejdes der med informationerne under hypnose, sådan at dine tanker, følelser og handlinger ændres til det, du gerne vil have, hypnoterapi delen.

Behandling med hypnose foregår meget målrettet og kan sammenlignes med, at du er i en tilstand, hvor du hverken sover eller er vågen.
Du er meget opmærksom og koncentreret, "Hypnose er en tilstand med koncentreret opmærksomhed".
Efter behandlingen vil du kunne huske, hvad der er foregået.
Normalt kan et enkeltstående problem løses med 1-3 behandlinger.

Forbered dig på hypnosebehandling
Læs nedenstående, som fortæller, hvordan du kan forberede
dig på behandling med hypnose og hypnoterapi.
 

DEN IDEELLE HYPNOSEKLIENT.
"Gengivet med tilladelse fra tekstens forfatter: Gerri States.
Greg States, Ph.D. - Hypnosis Center
www.gregstates.com
"
oversat fra engelsk til dansk af Pia Gemmer fra hypnosekompagniet.dk

Klik her for vejledning til, hvordan du får mest muligt
ud af
hypnose-behandlinger.

”Intet problem kan løses med den samme tankegang, som skabte det”

hypno-terapi hypno-terapi hupno-terapi Albert Einstein